تحلیل فضایی شاخص های توسعه گردشگری شهر اصفهان نسبت به سایر شهرهای استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گردشگری و اقتصاد مربوط به آن در حال حاضر، در تغییر و تحول بوده و یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند. افزون بر این، بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه اقتصادی نیز، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه یاد می کنند. فعالیت های مربوط به گردشگری و ارائه خدمات متناسب با آن در یک منطقه، همانند بسیاری از بخش های اقتصادی نیازمند زمینه های لازم در مورد منشاء آن است. بنابراین اهمیت صنعت گردشگری از یک طرف و وجود پتانسیل های گردشگری استان اصفهان از طرف دیگر، استفاده از یک رویه مناسب را برای اولویت بندی مناطق مختلف این استان، جهت برنامه ریزی های مناسب و کارا و اولویت بندی سرمایه گذاری های مختلف در این مناطق را ضروری می نماید. در این پژوهش با استفاده از مدل Topsis به ارزیابی و اولویت بندی شهرهای این استان بر اساس شاخص های توسعه گردشگری (میزان برخورداری از جاذبه های طبیعی، جاذبه های تاریخی- فرهنگی، جاذبه های انسان ساخت، تعداد هتل، تعداد رستوران، تعداد آژانس، ایستگاه راه آهن، پایانه مسافربری، فرودگاه، کمپینگ و تعداد مناطق نمونه)، در چهار سطح ورا برخوردار، فرا برخوردار، میان برخوردار (متوسط) و فرو برخوردار (محروم) پرداخته‌ایم. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای - اسنادی می باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین شهرهای استان، شهرهای اصفهان، کاشان، سمیرم، فریدونشهر، مبارکه، نطنز، نایین، خور و اردستان در سطح فرابر خوردار قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis for tourism development indices of Isfahan City comparing

نویسندگان [English]

  • Ali Zangiabadi 1
  • Hamid Reza Varesi 1
  • Mohsen Moslehi 2
1 Associate Prof. of Geography & Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D. Student in Geography & Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Tourism and the related economy as one of the key pillar of the world business economy are changing at present, and play a crucial role in the global economy. In addition, many planners and policy makers in the field of economic development, mention the tourism industry as the main pillar of development. The related activities of tourism and the suitable servicing as many economy sectors require to the necessary backgrounds. Therefore according to the importance of tourism industry on the one hand, and the tourism potentials of Isfahan province on the other hand, using a suitable procedure for ranking the various religious for fulfillment the appropriate planning, as well as for prioritizing the various investments in these religious, is necessary. In this study by using Topsis model, the cities of the province are evaluated and ranked in 4 levels: extra enjoyment, over enjoyment, medium enjoyment, and low enjoyment according to the tourism development indices (the enjoyment of natural attractions, historical - cultural attractions, manmade attractions, number of hotels, number of restaurants, number of agencies, railway stations, bus terminals, airports, camping, and the number of model regions). The research method is descriptive analytical, and the methods for data collection is library - documental. The results show that among the Cities, the cities of Isfahan, Kashan, Semirom, Fereidoonshahr, Mobarakeh, Natanz. Naein, Khoor and Ardestan are belong to the over enjoyment level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • development
  • indicators
  • Cities Esfahan