مدلسازی رشد خودهمبسته در توزیع رتبه و سایز شهری (نمونه موردی: استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، ساری، ایران

2 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

جهت دستیابی به توسعه پایدار درک تحولات نظام شهری در راستای شناخت روند تغییرات اندازه شهرها در مقیاس زمانی و فضایی امری حیاتی است. توزیع رتبه – اندازه شهری روشی مناسب برای تحلیل توزیع‌های اندازه شهری در مقیاس فضایی فضایی و زمانی می‌باشند. هدف پژوهش تحلیل و شبیه‌سازی فرآیندهای رشد دراز مدت شهری را در استان گلستان بوده است. روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی و تحلیلی است که جهت مدلسازی رشد خودهمبسته شهرها، سه مدل رشد خود همبسته تصادفی، رشد خود همبسته زمانی و رشد خود همبسته زمانی – فضایی مورد استفاده قرار گرفت. شهرهای استان تا حدودی دارای رشدی سلسله مراتبی هستند و طی سالیان 1335 تا 1385 این روند رشد را حفظ کرده‌اند. تمامی مقادیر شاخص موران در دهه‌های مختلف مثبت و در بازه 0 تا 5/0 می‌باشند که این امر نشان‌گر الگوی تقریباً چند قطبی است که به سوی تک قطبی شدن تمایل دارد. نتایج مدل ژو – هریس نشان داد که میزان انحراف هر یک از این سه مدل از جمعیت شهرهای استان در سال 1385 موید تطبیق مناسبت‌تر نتایج مدل رشد خود همبسته زمانی – فضایی می‌باشند. بنابراین ضروری است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تصمیمات راهبردی از روند غیر متعادل سیستم‌های شهری پیشگیری نمود، که این مهم گامی بلند به سوی توسعه پایدار سیستم شهری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling Auto-correlated Growth in City Rank-Size Distribution (Case study: Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Lotfi 1
  • Varaz Masihi Moradi 2
  • Fatemeh Salehi Jazi 3
1
2 Assistant Prof. of Urbanism, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 M.A. student in Urbanism, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lorem
  • ipsum
  • dolor
  • sit
  • amet