گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد زیست شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ویژگی‌های اصلی اکوتوریسم استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است، و به اهمیت جاذبه‌های طبیعی، مشخصه‌های جغرافیایی و زیست شناسی اشاره گردید. از آنجائیکه اکوتوریست‌ها برای فرار از فشار در زندگی شهری به دامن طبیعت پناه می‌برند. در این میان اکوتوریسم کوهستانی در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفت. استان تهران، استانی جذاب برای برنامه‌ریزان توسعه گردشگری طبیعی و اکوتوریست‌ها است. بویژه پهنه‌های کوهستانی که جای جای این استان را در بر گرفته است. این استان با دارا بودن ۴۰ درصد پهنه‌های کوهستانی پر جمعیت‌ترین استان کشور، جایگاه مناسب و ظرفیت‌های بالایی از اکوتوریسم را در بر دارد. از اهداف این پژوهش، ارزیابی توان اکو توریستی شهری و موازنه بین حفاظت محیط‌های زیست طبیعی با نیازهای گردشگران می‌باشد.بویژه پهنه‌های کوهستانی که جای جای این استان را در بر گرفته است. این استان با دارا بودن ۴۰ درصد پهنه‌های کوهستانی پر جمعیت‌ترین استان کشور، جایگاه مناسب و ظرفیت‌های بالایی از اکوتوریسم را در بر دارد. از اهداف این پژوهش، ارزیابی توان اکو توریستی شهری و موازنه بین حفاظت محیط‌های زیست طبیعی با نیازهای گردشگران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban tourism and its functional link with mountain ecotourism Case study: the mountainous areas of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Rezai 1
  • Shahriar Khaledi 2
  • Shabnam Khaledi 3
1 Ph.D. student in Climatology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor of Climatology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 M.Sc. in Plant Biology, Islamic Azad University, Tehran Science & Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper the main characteristics of ecotourism have been studied, and natural attractions, geographical and biological characteristic is very important. Ecotourism escape from city life pressure and refuge to nature. Therefore, mountain ecotourism is in a special place. Tehran Province is attractive for ecotourism development planners. Especially in their mountainous areas that have been in this province. The province has the most densely populated in Iran, and 40 percent of this is mountainous areas. The purpose of this research is to evaluate the potential of urban ecotourism and balance between protected natural environments and the needs of tourists. Especially in their mountainous areas that have been in this province. The province has the most densely populated in Iran, and 40 percent of this is mountainous areas. The purpose of this research is to evaluate the potential of urban ecotourism and balance between protected natural environments and the needs of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban ecotourism
  • mountain acotourism
  • tehran
  • sustainable development
اورک، ن. (۱۳۷۵). مقدمه‌ای بر جهانگردی زیست محیطی، فصلنامه علمی محیط زیست، صص ۱ تا 14. بوم گردی با تأکید بر جاذبه‌های استان گلستان، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۵۸، صص 114 تا ۱۲۲.
افتخاری، عبدالرضا، سجاسی، حمدالله، پورطاهری، مهدی و عادل، آذر، ۱۳۹۲، کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی، پژوهش‌های روستایی، شماره 3، صص 641-660.
بینش، امید (۱۳۸۳). شناخت ظرفیت‌های طبیعی حوزه اکوتریسم شهرستان شیراز با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، شهریور.
درام، اندی و مور، آلن (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت اکوتوریسم، مترجم محسن رنجبر، تهران، آییژ.
رضوانی، علی اصغر (۱۳۷۵). جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، دانشگاه پیام نور.
رضایی، فرشته (۱۳۹۰). تاثیر اقلیم بر صنعت توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
زاهدی، شمس السادات (۱۳۸۵). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تأکید بر محیط زیست، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
علیپور، یوسف، ۱۳۸۲، شناخت ظرفیت‌های طبیعی حوزه‌های اکوتوریسم شهرستان ارومیه، پایان‌نامه ارشد، بهار.
فرج‌زاده اصل، منوچهر، کریم پناه (۱۳۸۷). رفیق، تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، پاییز.
فتوحی، صمد، زهرایی، اکبر و ابراهیمی تبار، ابراهیم (۱۳۹۰). ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری استان‌های شمالی حاشیه دریای خزر، فصلنامه علمی - پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره 47، صص 169 تا ۱۸۹
طاوسی، تقی و سبزی، برزو (۱۳۹۲). تعیین گستره منطقه آسایش زیست اقلیمی استان ایلام با استفاده از شاخص اوانز، جغرافیا و آمایش شهری، شماره ۷، صص ۲۱-34.
محمدی چشمه، م، زنگی آبادی، ع. (۱۳۸۷). امکان سنجی توانمندیهای اکوتوریسم استان چهار محال و بختیاری به روش سوات، مجله محیط شناسی، سال 34، شماره 47، صص ۱ تا ۱۰.
مخدوم، مجید (۱۳۷۲). توانمندی‌های طبیعی ایران برای جذب اکوتوریستیف مجموعه مقالات اولین سمینار ایرانگردی و جهانگردی نشر سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
مهدوی، داوود (۱۳۸۳). نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامو شهرها و ارایه مدل استراتژیک (نمونه موردی به دهستان لوانان کوچک)، پایان‌نامه ارشد.
United Nations Environment Program. 2007, Tourism and mountains.
Weaver, D. B. , 2005, Mass and urban ecotourism: new manifestations of old concepts, Tourism Recreation Research, 30, pp 19-26.
Yi-Yen Wu et al, 2010, Urban ecotourism: Defining assessing demensions using fuzzy number construction, Tourism Management, Volume 31, Dec, pp 739-743, Esevier.
Scott, Daniel. McBoyle. Geoff and Schwartzentruber, Michael (2004): Climate change and the distribution of climatic resources for tourism in North America, department of geography, university of waterloo,200 university avenue west, waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada. vol. 27:105-117.
 http://www.mif. uni-freiburg.de/isb.