دیاسپورا، تعارض و ناسیونالسیم
دیاسپورا، تعارض و ناسیونالسیم

محمدرضا عبداله‌پور؛ صادق زیباکلام

دوره 1، شماره 4 ، دی 1400

چکیده
  دیاسپورا، موجی است که که در دهه‌های اخیر موجد تعارض و بسط گرایشات ملی گرایانه در منطقه خاورمیانه گردیده است. در این راستا کردها، که چهارمین گروه قومی در خاورمیانه را تشکیل می‌دهند بدنبال تبعیدهای اجباری ...  بیشتر