آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED
1. آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد

دوره 2، شماره 5 ، دی 1400

چکیده
  توجه به ارتباط بین امنیت و ساختار شهرها و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط مقوله ای است که در بسیاری از برنامه ریزی‌ها نادیده انگاشته می‌شود. افزایش امنیت محیط شهری در راستای تحقق شهر سالم ...  بیشتر
آمایش نوسانات بارشی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی؛ زیرحوضه‌های غرب استان کردستان
2. آمایش نوسانات بارشی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی؛ زیرحوضه‌های غرب استان کردستان

عرفان احمدی؛ ناصر محمدی ورزنه

دوره 2، شماره 5 ، دی 1400

چکیده
  نوسانات بارش از جمله عواملی است که تقریبا در تمامی مناطق اقلیمی رخ می‌دهد. این نوسانات باعث صدمه زدن به منابع طبیعی می‌شود. پوشش گیاهی، تابعی است از اقلیم (بارش، دما، فشار و...)، خاک و وضعیت معیشت مردم ...  بیشتر
بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی اجرای طرح‌های هادی بر محیط‌های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه)
3. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی اجرای طرح‌های هادی بر محیط‌های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه)

مجتبی رسولی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ ازیر بلوچ

دوره 2، شماره 5 ، دی 1400

چکیده
  یکی از اهداف اصلی توسعه روستایی بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است. در این زمینه تغییر در ساخت و کالبد فیزیکی و فضایی روستاها یکی از ابعاد موثر در توسعه روستایی است که می‌تواند تغییرات شگرفی در ساخت ...  بیشتر
بررسی نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی روستایی، مطالعه‌ی موردی: روستای واسکس شهرستان قائمشهر
4. بررسی نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی روستایی، مطالعه‌ی موردی: روستای واسکس شهرستان قائمشهر

مجید کریم پور ریحان؛ صادق میرزایی؛ شهرزاد شریف جاهد

دوره 2، شماره 5 ، دی 1400

چکیده
  اصطلاح خانه‌های دوم یکی از مباحث مطرح در گردشگری روستایی است که می‌تواند نقش مهمی در تغییرات کالبدی روستاها داشته باشد. بدیهی است که خانه‌های دوم در مناطق خوش آب و هوای شمالی کشور بالاخص در سال‌های ...  بیشتر